crixusindustry.com

Interfejs sx300 instrukcja - crixusindustry.com

crixusindustry.com

Instrukcja

INTERFEJS SX300

OKNO STARTOWE SYSTEMU DRUKARKI

[ 1 ] – Informacja czy drukarka połączyła się z WI-FI

[ 2 ] – ” READY ” informuje nas o gotowości drukarki do pracy

[ 3 ] – Wyświetlanie nazwy połączenia z WI-FI

[ 4 ] – Przejście do okna wybierania plików GCODE do druku i startowania z procesem druku

[ 5 ] – Okno z funkcjami wymiany filamentu

[ 6 ] – Okno z kalibracją platformy roboczej

[ 7 ] – Okno z funkcjami manualnej kontroli wszystkich osi X, Y i Z

[ 8 ] – Okno ustawienia

[ 9 ] – Ikona do wyłączania systemu drukarki

OKNO WYBORU PLIKÓW

LOAD FILE PAGE

Okno LOAD FILE odpowiada za wyświetlanie wszystkich dostępnych plików [ gcode ] i przejście do procesu druku 3D.

[ 1 ] – W tej części okna będą się wyświetlać wszystkie pliki [ gcode ] z podłączonego Pendrive, Karty SD czy z pamięci drukarki po przesłaniu plików do druku za pomocą aplikacji DRONE HUB link

[ 2 ] – Tutaj wyświetli się nazwa wybranego pliku z listy

[ 3 ] – Po kliknięciu start rozpocznie się proces druku wybranego modelu

PROCES DRUKU 3D

PRINTING PAGE

W tym oknie znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje odnośnie procesu druku.

[ 1 ] – W tej sekcji, wyświetla się nazwa pliku [ gcode ], czas do końca procesu druku i pasek postępu

[ 2 ] – Sekcja 2, odpowiada za wyświetlanie statusu druku i proces druku.

Proces druku wyświetla aktualnie drukowaną linijkę kodu w stosunku do wszystkich linijek kodu

[ 3 ] – Za pomocą przycisku [ STOP ] możesz anulować proces druku

ZMIANA FILAMENTU PODCZAS DRUKU

Gdy drukarka wykryje brak filamentu, wyświetli się przy pozycji [ 3 ] ” FILAMENT ENDED, dodatkowo pojawi  się informacja głosowa o wykryciu braku filamentu. Również automatycznie wyświetlą się dwa przyciski do wymiany filamentu.

1.

Klikamy na przycisk [ EJECT ] [ 1 ] w tym momencie drukarka zaczyna wyciągać filament z głowicy.

2.

W następnym kroku musimy załadować nową szpulę do kieszeni i wepchnąć filament do momentu aż pojawi się opór, będzie to oznaczało że filament zatrzymał się na zębatkach 

3.

W tym kroku klikamy na przycisk [ INSERT ] [ 2 ] aby drukarka wtłoczyła do głowicy nowy filament, czekamy na zakończenie wtłaczania 

4. [ RESUME PRINTING ]

– Klikamy na przycisk [ RESUME ] [ 1 ] aby wznowić proces druku 3D

ŁADOWANIE I WYMIANA FILAMENTU

FILAMENT PAGE

Aby załadować lub wymienić filament;

– wybierz temperaturę pracy filamentu [ 1 ]

– poczekaj aż głowica się nagrzeje [ 3 ]

– rozpocznij wytłaczanie [ 5 ] lub wtłaczanie [ 6 ] filamentu do głowicy

– naciśnij przycisk [ STOP ] po zakończeniu procesu aby się upewnić że głowica nie utrzymuje dalej wybranej temperatury

[ 1 ] – Wybór temperatury dla danego filamentu

[ 2 ] – Anulowanie procesu grzania głowicy w wybranej temperaturze

[ 3 ] – Wyświetlanie aktualnej temperatury głowicy

[ 4 ] – Wyświetlanie wybranej temperatury

[ 5 ] – Przycisk [ EJECT ] wyciąga filament z głowicy

[ 5 ] – Przycisk [ EXTRUDE ] wtłacza filament do głowicy

KALIBRACJA PLATFORMY

CALIBRATE PAGE

Kalibracja stołu odbywa się z wykorzystaniem skanera typu [ LIDAR ], jest to półautomatyczny proces.

Aby skalibrować platformę

– upewnij się że na platformie nie ma żadnego wydruku

– kliknij na przycisk 1 – [ 2 ], drukarka sama ustawi extruder na odpowiedniej pozycji

– wykorzystaj pokrętło w prawym górnym rogu aby ustawić odpowiedni poziom wybranego rogu, kręcąc w lewo lub w prawo.

Podczas kręcenia manipulatorem w [ 1 ] będą się wyświetlać informacje czy kierunek kalibracji jest prawidłowy czy nie, informacja;

[ TOO FAR ] oznacza że oddalasz się od platformy.

[ TOO CLOSE ] oznacza że jesteś za blisko głowicy.

[ OK ] oznacza że róg platformy jest na odpowiedniej wysokości.

Cały ten proces powtórz dla każdego rogu pltaformy .

[ 1 ] – W tym polu będzie się wyświetlała informacja czy wybrany róg został prawidłowo skalibrowany

[ 2 ] – Przycisk prawego górnego rogu platformy

[ 3 ] – Przycisk lewego górnego rogu platformy

[ 4 ] – Przycisk dolnego lewego rogu platformy

[ 5 ] – Przycisk dolnego prawego rogu platformy

MANUALNA KONTROLA OSI X,Y i Z

MANUAL ADJUST PAGE

W tym oknie możesz kontrolować każdą oś drukarki.

[ 1 ] – Ustawienie wszystkich osi do punktu zerowego

[ 2 ] – Zerowanie każdej osi oddzielnie

[ 3 ] – Wyświetla wartość wybranego przesuwu

[ 4 ] – Dostępne 4 długości przesuwu, 1 mm, 5 mm, 10 mm i 20 mm

[ 5 ] – Przesuwanie [ EXTRUDERA ], o wybraną długość w osi X i Y

[ 6 ] – Przesuwanie [ PLATFORMY ], o wybraną długość w osi Z

ŁĄCZENIE SIĘ Z WI-FI

SETTINGS / WI-FI PAGE

Połącz swoją drukarkę z lokalną siecią.

Dzięki temu zyskasz możliwość aktualizacji systemu drukarki bezpośrednio z systemu drukarki.

Dodatkowo podłączona drukarka do WI-FI może współpracować z aplikacją DRONE HUB do kontroli i śledzenia procesu druku Online. Link

[ 1 ] – Numer IP twojej drukarki dla połączeń WI-FI

[ 2 ] – Lista wyszukanych WI-FI w otoczeniu drukarki, wybierz z listy swoją sieć

[ 3 ] – Aby wpisać hasło do sieci WI-FI podłącza klawiaturę do portu USB na górze drukarki

[ 4 ] – Kliknij [ CONNECT ] aby połączyć się z WI-FI

[ 5 ] – Przesuwanie [ EXTRUDERA ], o wybraną długość w osi X i Y

[ 6 ] – Jeżeli uda się nawiązać połączenie, wyświetli się informacja [ YES ][ 5 ]

AKTUALIZACJA SYSTEMU DRUKARKI

SETTINGS / INTERFACE PAGE

Dzięki połączeniu internetowemu z WI-FI, można bezpośrednio z poziomu systemu drukarki aktualizować system, wystarczy wejść w [ SETTINGS ] i [ INTERFACE ] .

[ 1 ] – W tej pozycji można sprawdzić aktualnie zainstalowany interfejs na drukarce

[ 2 ] – w ACTUAL INTERFACE możemy zobaczyć jak jest aktualny dostępny interfejs, jeżeli aktualny ma inna końcówkę to znaczy że można przeprowadzić aktualizacje interfejsu drukarki

[ 3 ] – Aby zaktualizować wystarczy kliknąć na przycisk [ UPDTE ] 

[ 4 ] – Po naciśnięciu [ UPDATE ], pojawi się pasek postępu, po ukończeniu instalacji pasek postępu się wypełni na pomarańczowo i wyświetli się informacja ” Interface updated !. Please restart system „

[ 5 ] – Kliknij w przycisk [ RESTART ] aby zresetować system drukarki, co spowoduje aktywacje nowego interfejsu

POMOC TECHNICZNA

Skontaktuj się z nami jeżeli masz jakieś pytania odnośnie interfejsu drukarki SX300.

support@crixusindustry.com